Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2018-Απο 15 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Για την ένταξη στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)  οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 15 Φεβρουαρίου 2018 στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (www.idika.gr) με την χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET.
Αίτηση για ένταξη στο νέο ΚΟΤ πρέπει να υποβάλουν και όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του ΚΟΤ.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με την πρόσθετη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία αιτείται η έκπτωση να είναι στο όνομα του αιτούντα.
Στην περίπτωση που η παροχή δεν αντιστοιχεί στον αιτούντα, πρέπει πριν από την υποβολή της αίτησης για την ένταξη στο ΚΟΤ να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του και να αναγράφει τη διεύθυνση της κύριας κατοικίας του.