Άρτα: Διακοπή λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών κατά μήκος της Περιφερειακής οδού

Διακοπή λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών κατά μήκος της Περιφερειακής οδού ως εξής:

  1. Τη διακοπή της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Κ6 (Βενιζέλου) την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 από 13:00 έως και 18:00.
  2. Τη διακοπή της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Κ7 (Γύφτικα)  την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 από 08:00 έως και 16:00.
  3. Τη διακοπή της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Κ6Α (Αστυνομία) την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 από 14:00 έως και 18:00.
  4. Τη διακοπή της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Κ3α-β (Κατσιμήτρου-Ζάρρα) την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 από 08:00 έως και 14:00.
  5. Τη διακοπή της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Κ4-5 (Γαρουφαλλιά-Αυξεντίου)  την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 από 12:00 έως και 18:00.

Για την κίνηση των οχημάτων στις ώρες διακοπής ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και η υφιστάμενη κατακόρυφη σήμανση.