Άρτα: Πράσινο φως για εργασίες στα Δημοτικά Σχολεία 4ο Άρτας και Βίγλας

Μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, η Οικονομική Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για ακόμη περισσότερα έργα βελτίωσης και συντήρησης των υποδομών και των σχολείων.

Συγκεκριμένα, μετά από τις παραπάνω εισηγήσεις και αποφάσεις πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

  • έναρξη εργασιών στο πρώην Δημαρχείο Αμμοτόπου,
  • έναρξη των εργασιών της διάνοιξης της πίσω πόρτας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας,
  • τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στο γήπεδο μπάσκετ του 4ουΔημοτικού Σχολείου Άρτας,
  • τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στο Δημοτικό Σχολείο της Βίγλας.

Σημειώνεται, πως τα παραπάνω θέματα στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο πέρασαν με εισήγηση και ψήφους της «Αρτινών Συνεργασία» και κατά πλειοψηφία, αφού τόσο οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι όσο και οι Παρατάξεις τις αντιπολίτευσης ψήφισαν αρνητικά. Την ίδια αρνητική στάση κράτησαν και στην Οικονομική Επιτροπή, αφού μέλη της δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν.