Άρτα: Προς υπογραφή η σύμβαση για τη διευθέτηση ρέματος στον Αμμότοπο

Προς υπογραφή οδεύει η σύμβαση για τη διευθέτηση ρέματος στον Αμμότοπο Άρτας, καθώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας με έγγραφό της, προς το Δήμο Αρταίων, διατύπωσε τη θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου που έχει συνολικό προϋπολογισμό 308,368.22 ευρώ.