Άρχισαν οι εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε. Π. “Ήπειρος 2014-2020”.

Με σύντομη εισήγηση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη  άρχισαν σήμερα στα Ιωάννινα οι εργασίες της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος 2014-2020”.

 

Ο Περιφερειάρχης,  με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, αναφέρθηκε σε γενικά σημεία του προγράμματος, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Ηπείρου έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που είχε για την ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επεσήμανε ωστόσο τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τις δημοπρατήσεις των έργων από τις 8 Αυγούστου και εντεύθεν, όταν και τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Νόμος, χωρίς  έκτοτε να έχουν διαβιβαστεί οι πρότυπες διακηρύξεις.

 

Ο Περιφερειάρχης συγκεκριμένα ανέφερε:

 

“Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020 χρηματοδοτείται με 325.846.893 ευρώ δημόσια δαπάνη, περιλαμβάνει 10 θεματικούς στόχους, 7 μονοταμειακούς Άξονες Προτεραιότητας και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και δυο Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Οι άξονες προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ έχουν συνολική χρηματοδότηση 283.125.989 ευρώ σε δημόσια δαπάνη, ενώ αντίστοιχα αυτοί του ΕΚΤ ανέρχονται σε 42.720.904 ευρώ.

 

Έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις που είχε η Περιφέρεια για την ενεργοποίηση του Ε.Π.

 

– Περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης

– Μελέτη για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας

– Περιφερειακή στρατηγική για την κοινωνική ένταξη

– Περιφερειακή στρατηγική για τους Ρόμα

 

Υπάρχουν ορισμένες οριζόντιες αιρεσιμότητες, που υφίστανται ακόμη και αφορούν:

 

– Ψηφιακή ανάπτυξη

– Ενεργειακή Αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων

– Τομέα Υδάτων  (αναμένουμε την σχετική έκδοση της ΚΥΑ και την εκπόνηση του 2ου κύκλου των Σχεδίων Διαχείρισης για τα Υδατικά Διαμερίσματα).

 

Υπάρχουν λοιπές προϋποθέσεις/ αυτοδεσμεύσεις που αφορούν:

 

– Επιχειρηματικότητα (δεν έχει γίνει ακόμη δυνατή η ενεργοποίηση των δράσεων στην έρευνα και την επιχειρηματικότητα, καθώς καθυστέρησε η έκδοση οδηγιών και η ολοκλήρωση του Προγράμματος, ήδη όμως έχουμε κάνει βήματα για την έκδοση προσκλήσεων και θα σας παρουσιαστούν σε σχετική εισήγηση)

– Κλιματική Αλλαγή (απαιτείται έκδοση προδιαγραφών για την εκπόνηση του ΠΕΠ)

– Τοπικά Χωρικά Σχέδια (απαιτείται έκδοση Υ.Α. για τις προδιαγραφές των μελετών ΤΧΣ)

– Ολοκλήρωση της διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ορισμένες δράσεις του ΕΚΤ.

 

Μέχρι σήμερα έχει εξειδικευθεί το 71,5% του προγράμματος (75% για το ΕΤΠΑ & 50% το ΕΚΤ), και έχουν εγκριθεί κριτήρια αξιολόγησης για το 58,5% των δράσεων. Έχουν συνταχθεί και δημοσιοποιηθεί 26 προσκλήσεις υποβολής αιτημάτων (13 για το ΕΤΠΑ και 13 για το ΕΚΤ), που αντιστοιχούν στο 39,3% του προϋπολογισμού του ΕΠ. Έχουν εκδοθεί 46 αποφάσεις ένταξης (36 για το ΕΤΠΑ και 10 για το ΕΚΤ) ήτοι ποσοστό 41,2 %. Η εικόνα των νομικών δεσμεύσεων εμφανίζεται στο 8% ενώ οι δαπάνες στο 2,6% του συνολικού προϋπολογισμού

 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 για κάθε ΕΠ τίθενται ετήσιοι στόχοι. Για φέτος δεν υπάρχει ο όρος ν+2, αλλά παρ’ όλα αυτά έχουμε μια προκαταβολή που έχει λάβει το ελληνικό κράτος στο 7%, που πρέπει να καλυφθεί.

 

Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εμείς έχουμε υπογράψει συμβάσεις σε πάρα πολλά έργα. Υπάρχει θέμα στη διαδικασία, η οποία παρουσιάζει μια καθυστέρηση στις πληρωμές και αυτά τα έργα που έχουμε συμβασιοποιήσει είναι κυρίως έργα περιβάλλοντος. Υπάρχει όμως ένα θέμα  από τις 8/8 και μετά, το οποίο δεν έχουμε ξεπεράσει. Πολλά έργα έπρεπε ήδη να έχουν δημοπρατηθεί.

 

 Όσα είχαμε δημοπρατήσει μέχρι τότε, τα προχωράμε και κάνουμε τις ανάλογες συμβάσεις. Για τα νέα  ακόμα δεν μιας έχουν δοθεί μέχρι σήμερα οι πρότυπες διακηρύξεις. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα σε όλους τους φορείς. Όμως, πιστεύουμε ότι τον ετήσιο στόχο του 7% θα τον πιάσουμε μέχρι τέλη του έτους”.

 

 

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Περιφερειάρχης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων και τα εξής:

 

“Το αποτύπωμα του προγράμματος στην Ήπειρο θα το ξέρουμε με την ολοκλήρωσή του το 2020. Στα δημόσια έργα ήδη έχουμε ξεκινήσει σε όλο τον Αμβρακικό Κόλπο και τα παράλια της Ηπείρου να τελειώσουμε με τις αποχετεύσεις και τους βιολογικούς καθαρισμούς. Τα περισσότερα έργα τα έχουμε δημοπρατήσει, οι πληρωμές θα γίνονται μέσω των Δήμων ή των ΔΕΥΑ, και πρέπει όλοι μαζί να συντονιστούμε γιατί αυτά θα δώσουν μια άλλη υπεραξία στον τουρισμό, τις ακτές μας και το περιβάλλον. Επίσης, είναι μια σειρά άλλων έργων όπως στον πολιτισμό  όπου έχουμε τις Πολιτιστικές Διαδρομές στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου. Είναι ένα μεγάλο έργο που έχει διάφορες παραμέτρους που και αυτό προχωράει. Πρέπει  και το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που σύντομα θα διαχειριστούμε, να έχει σχέση με τους μικρομεσαίους”.

 

 

Η ετήσια Έκθεση Υλοποίησης

 

Ακολούθησε ενημέρωση για την ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος από την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης κ. Ευγενία Παπανικολάου.

 

Αναφερόμενη αρχικά στις δυσκολίες που υπάρχουν για την επίτευξη του στόχου 7%, είπε ότι  αυτό αφορά στο ΕΤΠΑ, ενώ επιτυγχάνεται για το ΕΚΤ. Απέδωσε κυρίως τις αιτίες: Στις καθυστερήσεις συμβασιοποίησης των έργων, στις μεγάλες εκπτώσεις, στις καθυστερήσεις και εμπλοκές (διακοπή εργασιών) σε έργα που υλοποιούνται, στην εμπλοκή δημοπράτησης ενταγμένων έργων λόγω αλλαγής του Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις.  Στη συνέχεια εξήγησε τα παρακάτω: “Όσον αφορά το αποθεματικό επίδοσης, οι τεθέντες στόχοι θα κριθούν το 2018, αλλά για να μπορέσουμε να τους πετύχουμε, προχωρούμε στην όσον το δυνατόν  πιο γρήγορη ενεργοποίηση & υλοποίηση του Ε.Π. Στο αμέσως προσεχές διάστημα και μέχρι το τέλος της χρονιάς, εντείνονται οι προσπάθειές μας και σε συνεργασία με τους Δικαιούχους θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τους στόχους που έχουν τεθεί. Δεδομένου ότι είμαστε σε μια χρονική στιγμή που μια Προγραμματική Περίοδος ολοκληρώνεται, με όλες τις απαιτήσεις του συστήματος και μια άλλη βρίσκεται στην έναρξή της, η ομαλή μετάβαση και η διευθέτηση όλων των δυσκολιών και των εκκρεμοτήτων που τυχόν θα προκύψουν είναι για εμάς το ζητούμενο”.

 

Ακολούθως  ανέπτυξε αναλυτικά στοιχεία κατά άξονα. Επιγραμματικά αναφέρονται τα εξής:

 

  • Ο  Άξονας 1 (Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ) με Δημόσια Δαπάνη 43.763.967 ευρώ,  δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, έχουν όμως προετοιμαστεί τρεις προσκλήσεις δράσεων για να δημοσιευτούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
  • Ο Άξονας 2 (Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη) με Δ.Δ. 130.849.654 ευρώ.  Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και οι εντάξεις ανέρχονται στο 82% του προϋπολογισμού.
  • Ο  Άξονας 3 (Ενίσχυση υποδομών μεταφορών) με δημόσια Δαπάνη 74.360.781 ευρώ. περιλαμβάνει έναν θεματικό στόχο και έχει ενεργοποιηθεί ως προς την προτεραιότητα για την ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή των διευρωπαϊκών δικτύων, με ένα αίτημα να βρίσκεται στην διαδικασία αξιολόγησης.
  • Ο Άξονας 4 (Ενίσχυση υποδομών, εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας) με δημόσια δαπάνη 28.940.680 ευρώ, έχει ενεργοποιηθεί στο 50,6% του προϋπολογισμού.
  • Ο Άξονας 5 (Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων) με δημόσια δαπάνη 41.934.630 ευρώ, έχει ενεργοποιηθεί σε ένα βαθμό και οι εντάξεις του ανέρχονται στο 21,1%.
  • Για τον Άξονα 6, τεχνική βοήθεια του ΕΚΤ, έχει εκδοθεί μια πρόσκληση με το σύνολο του Προϋπολογισμού 786.274 ευρώ, χωρίς ακόμη εντάξεις.
  • Τέλος ο Άξονας 7, τεχνική βοήθεια του ΕΤΠΑ, με προϋπολογισμό 5.210.908 ευρώ έχει ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 79, 4%.