Έκκληση της ΔΕΥΑΙ για οικονομία στην κατανάλωση νερού

Τις τελευταίες ημέρες, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, παρατηρείται υπερκατανάλωση ύδατος. Επιπροσθέτως, κάποιες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή των Λογγάδων και του κεντρικού αντλιοστασίου της Κρύας είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η παροχή νερού. Όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος δεν λειτουργούν οι αντλίες των γεωτρήσεων και λόγω της αυξημένης ζήτησης των ημερών αδειάζουν οι δεξαμενές οι οποίες υδροδοτούν την Δ.Ε. Παμβώτιδος. Η επαναπλήρωση των δεξαμενών είναι βραδεία αφού το αντλούμενο νερό καταναλώνεται πολύ γρήγορα κι έτσι παρατηρείται έλλειψη στα μεγαλύτερα υψόμετρα (ψηλά σημεία Κατσικά, Δροσοχώρι κ.ά.).
Η ΔΕΥΑΙ κάνει έκκληση προς τους καταναλωτές να μην χρησιμοποιούν το νερό για άρδευση κηπευτικών. Επίσης, η ΔΕΥΑΙ κάνει έκκληση να μειωθεί, όσο το δυνατόν, η κατανάλωση νερού για τη δημιουργία υδρονέφωσης στα πτηνοτροφεία, διαδικασία η οποία απαιτεί πολύ μεγάλες ποσότητες ύδατος, ώστε να επαρκεί το νερό για όλους. Το νερό της ΔΕΥΑΙ προορίζεται για οικιακή χρήση. Κάτω από τέτοιες καιρικές συνθήκες οφείλουμε όλοι να σκεφτόμαστε και τους συμπολίτες μας.
Σε ότι αφορά στην υδροδότηση της Δ.Ε. Παμβώτιδος, η ΔΕΥΑΙ θα επιταχύνει τις διαδικασίες για τη σύνδεση της 4ης γεώτρηση των Λογγάδων με το δίκτυο ύδρευσης για να ενισχυθούν οι ποσότητες νερού και να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της υπερκατανάλωσης.