Έκτακτο σχέδιο για αποζημιώσεις αγροτών – «Κουμπαράς» 40 εκατ. σε ισχύ

Με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενεργοποιείται κοινοτικός «κουμπαράς» για την αύξηση των ποσών αποζημίωσης στους αγρότες που επλήγησαν κατά την διάρκεια του 2016 από τα καιρικά φαινόμενα. Θα επιδοτούνται γεωργοί και κτηνοτρόφοι εξ ολοκλήρου για το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο αλλά και για την αποκατάσταση εγκαταστάσεων.

Κοινοτικό λογαριασμό με 40 εκατομμύρια ευρώ ετοιμάζεται να ανοίξει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με σκοπό την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν φέτος οι αγρότες από τα πρωτοφανή σε ένταση καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με το “Έθνος” τις επόμενες εβδομάδες πρόκειται να υπογραφεί υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση μέτρου που εντάσσεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, προκειμένου να λάβει κοινοτικούς πόρους ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις των αγροτών που επλήγησαν φέτος από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
Το σχέδιο αυτό αποτελεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης καθώς οι φετινές ζημιές σε καλλιέργιες και αγροτικές μονάδες έχουν υπερβεί τα ταμειακά αποθέματα. Με αυτό το λογαριασμό το υπουργείο ενισχύει τα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων με την ουσιαστική αξιοποίηση “δεξαμενής” κοινοτικών πόρων για αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
Το πρόγραμμα αφορά στη στήριξη για την αποκατάσταση των ζημιών με σκοπό οι ενισχύσεις-αποζημιώσεις να διασφαλίσουν τη δυνατότητα των γεωργών και των κτηνοτρόφων που επλήγησαν, να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές της χώρας, συνεχίζοντας την οικονομική τους δραστηριότητα.
Η ενίσχυση χορηγείται απευθείας στο δικαιούχο γεωργό ή σε ομάδα ή οργάνωση παραγωγών της οποίας είναι μέλος. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία άμεσης και ταχείας αναπροσαρμογής της γεωργικής εκμετάλλευσης από τις ζημιές, το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών για πράξεις αποκατάστασης του παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, αντίξοες κλιματικές συνθήκες και καταστροφικά συμβάντα.
Δικαιούχοι θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο ή σε ομάδες γεωργών(όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, συλλογικές αγροτικές οργανώσεις). Ως προς τις δαπάνες που μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες, η αποκατάσταση των ζημιών αναφέρεται σε κάλυψη δαπανών με στόχο την υποβοήθηση των παραγωγών για την ανασύσταση του ζημιωμένου κεφαλαίου(φυτικό, ζωικό, πάγιο) και στον εξοπλισμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων τους, εφόσον έχουν άμεση σχέση με το παραγωγικό δυναμικό.

www.dikaiologitika.gr