Έλεγχοι κατ’οίκον από την εφορία. Στη “φόρα” οι μεγαλοοφειλέτες

Κατόπιν εντολής εισαγγελέα και υπό την προϋπόθεση παρουσίας δικαστικού λειτουργού οι ελεγκτές της Εφορίας θα μπορούν να διενεργούν και ελέγχους κατ’ οίκον.

Παράλληλα, το ΥΠΟΙΚ σε μια προσπάθεια να αυξήσει τις εισπράξεις από μεγαλοοφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών προωθεί ειδική διάταξη στη Βουλή με την οποία καθίσταται υποχρεωτική η δημοσιοποίηση στο Διαδίκτυο των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία και των ασφαλιστικών οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για ποσά άνω των 300.000 ευρώ.

Οι μεγαλοοφειλέτες επίσης θα βλέπουν και τα ονοματά τους δημοσιευμένα στο διαδίκτυο.