Έναρξη μαθημάτων πληροφορικής από το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου, του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου επιμορφωτικού προγράμματος, με την υλοποίηση τακτικών μαθημάτων πληροφορικής στα υποστηριζόμενα μέλη του.

Στον σύγχρονο κόσμο, οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν την πύλη για την ενσωμάτωση στην κοινωνία και τη διευκόλυνση της ένταξης στις διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητας. Το ΚΕΘΕΑ αντιλαμβάνεται και αναδεικνύει τη σημασία αυτών των δεξιοτήτων, προσφέροντας τη δυνατότητα στα μέλη του να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται. Τα μαθήματα πληροφορικής δε διδάσκουν απλώς τεχνικές, αλλά ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των μελών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Αποτελούν μια γέφυρα για διασύνδεση με την ψηφιακή κοινότητα και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης, εκπαίδευσης και ευρύτερης ένταξης στο κοινωνικό πλαίσιο, μέσα από την συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης για βασικές θεματικές ενότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μέσα από τη στήριξη της τοπικής κοινότητας, το ΚΕΘΕΑ διαμορφώνει ένα περιβάλλον ενδυνάμωσης των ανθρώπων που αναζητούν τον δρόμο προς την θεραπεία από την εξάρτηση και την ισότιμη πρόσβαση στη κοινωνία.