Ένας χώρος πολιτισμού για τη Σκλίβανη

Σε τροχιά υλοποίησης τέθηκε από το Δήμο Δωδώνης, το έργο κατασκευής του Χώρου Πολιτισμού της Κοινότητας Σκλίβανης.
Σε δημοτικό οικόπεδο εμβαδού 1087 τ.μ., κατασκευάζεται κτίριο που αποτελείται από ισόγειο, υπόγειο και στέγη, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει ως χώρος φιλοξενίας πολιτιστικών δρώμενων και εκδηλώσεων, με απώτερο στόχο τη συμβολή του στην προβολή της περιοχής και την τουριστική της ανάπτυξη.
Ο ωφέλιμος χώρος του κτιρίου θα ξεπερνάει τα 300 τ.μ. και με βάση τη μελέτη του έργου, το ισόγειο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος έκθεσης λαογραφικών στοιχείων και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με προβολικό σύστημα και ηχητική εγκατάσταση, δυναμικότητας 40-45 ατόμων, ενώ το υπόγειο θα διαθέτει βοηθητικούς χώρους, με δυνατότητα αξιοποίησής τους από την Κοινότητα Σκλίβανης και το Δήμο Δωδώνης. Ο υπαίθριος χώρος τέλος, θα διαθέτει ανεμπόδιστη πρόσβαση σε Άτομα με Αναπηρίες και δυνατότητα απρόσκοπτης θέας.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 460.000 ευρώ. Η σύμβαση υλοποίησης του έργου μεταξύ του αναδόχου κ. Σπύρου Κωνσταντόπουλου και του Δημάρχου Δωδώνης κ. Χρήστο Ντακαλέτση, υπογράφθηκε τον Αύγουστο του 2022 και το έργο βρίσκεται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη.
Η κατασκευή του Χώρου Πολιτισμού Σκλίβανης είναι ενταγμένη στο έργο MileSTONES IIΙ του προγράμματος Interreg-IPA CBC Greece-Albania 2014-2020. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 30.000 ευρώ περίπου, χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου Δωδώνης και χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός που αναλογεί στην Κοινότητα Σκλίβανης.
Το MileSTONES IIΙ υλοποιείται από το Δήμο Δωδώνης (επικεφαλής) σε συνεργασία με το Δήμο Φοινίκης, το Δήμο Πρέβεζας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού της Αυλώνας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 938.170,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Αλβανίας.
Αποτελεί το τρίτο σε σειρά έργο των εταίρων, στις κοινές προσπάθειές τους για τη διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως βήμα προς την ανάπτυξη του τουρισμού, που επεκτάθηκε σε επίπεδο περιοχής.
Το 1ο έργο, MileSTONES Ι, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013», πυροδότησε μια σειρά από πολλά υποσχόμενα γεγονότα για το διασυνοριακό πολιτισμό. Το MileSTONES II με τίτλο «Ενθάρρυνση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της διατήρησης και προώθησης των διασυνοριακών πολιτιστικών και φυσικών πόρων» εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης της Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» και βρίσκεται υπό υλοποίηση. Το MileSTONES III έρχεται ως μία ανάγκη, ένας σύνδεσμος μεταξύ των δράσεων διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς που υλοποιούνται σε αυτά τα έργα και της προώθησής τους μέσω του βιώσιμου τουρισμού. Ο στόχος του είναι να επεκταθεί σημαντικά η κλίμακα και το πεδίο κάλυψης και να καλυφθούν πολλές περιοχές της Ηπείρου και της Αυλώνας με μια τουριστική στρατηγική για την αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διαχείριση της δημιουργικής της χρήσης.
Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις του έργου MileSTONES III είναι:
• Η κατασκευή του χώρου Πολιτισμού Σκλίβανης.
• Η ανακαίνιση και επανάχρηση ενός κτιρίου στο χωριό Λιβάδι για τη στέγαση λαογραφικής έκθεσης από το Δήμο Φοινίκης.
• Οι εργασίες αποκατάστασης στο κάστρο, τον ιερό ναό και το τζαμί της Κανίνα στην Αυλώνα.
• Η οργάνωση πολιτιστικών φεστιβάλ από τους Δήμους Δωδώνης και Φοινίκης, ως εργαλεία για τη δημιουργία τοπικών εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας για τη διμερή συνεργασία και την αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Δράσεις τουριστικής προβολής στις περιοχές των εταίρων (Δωδώνη, Πρέβεζα, Φοινίκη), οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία πολιτιστικού ημερολογίου, ταξίδι εξοικείωσης δημοσιογράφων και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.