Ένα μικρό απορριμματοφόρο για ανακυκλώσιμα υλικά στο Δήμο Αρταίων

Στο Δήμο Αρταίων περιήλθε ένα μικρό απορριμματοφόρο για ανακυκλώσιμα υλικά, το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά στην καλύτερη αποκομιδή κυρίως της περιοχής της Άνω Πόλης.

Το απορριμματοφόρο είναι δωρεά του Δήμου Θέρμης, μέσω την Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), στην οποία ανήκουν τα απορριμματοφόρα για την ανακύκλωση. Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης υπέγραψε τη σχετική μεταβίβαση με τον Δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο. Έτσι, ενισχύεται ακόμη περισσότερο ο στόλος των απορριμματοφόρων στο Δήμο Αρταίων, ενώ το εν λόγω όχημα θα βοηθήσει σημαντικά στην αποκομιδή στην περιοχή της Άνω Πόλης, κυρίως λόγω και των στενών δρόμων που υπάρχουν εκεί.