Έχασε τη μάχη με τον κορωνοϊό υπάληλος του Δήμου Ζίτσας

ÔåëåôÞ åãêáéíßùí 50 êëéíþí ÌïíÜäùí ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò (ÌÅÈ) óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Èþñáêïò êáé ÍïóçìÜôùí "Óùôçñßá", (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Η ανακοίνωση των Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Ιωαννίνων:

“Οι Δημοτικοί Υπάλληλοι του Νομού Ιωαννίνων, εκφράζουμε τη θλίψη μας για τον χαμό του συναδέλφου μας Γρηγόρη Τσαμπαλά, συμβασιούχου στο Δήμο Ζίτσας, ο οποίος είναι και ο πρώτος συνάδελφος που χάνουμε από κορονοϊό.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων εκ μέρους του συνόλου των δημοτικών υπαλλήλων μεταφέρει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.”