Ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην Πρέβεζα

Την ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας  στην Πρέβεζα  από τη νέα σχολική χρονιά προβλέπει  απόφαση του  Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρη Μπαξεβανάκη και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, η οποία υπεγράφη στις (24-5-18).

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)  είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης, διαθέτει πιο ευέλικτο περιεχόμενο, και έχει προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

Στόχος των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και, τέλος, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Αναφερόμενος στην υπογραφή της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας,  τόνισε: «Η ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην Πρέβεζα θα προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους όσοι στάθηκαν άτυχοι στη ζωή τους να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου και να βάλουν τα θεμέλια για μια νέα αρχή στην επαγγελματική, αλλά και στην κοινωνική τους ζωή».