Ίδρυση της «Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας -4Ε»

Με αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον των «εθνικών μας προϊόντων», του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, που βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, 50 διακεκριμένοι επιστήμονες ενώνοντας τις γνώσεις και τις δυνάμεις τους ίδρυσαν την «Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας – 4Ε».

 

Βασικές κατευθύνσεις της «Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας» που έχει τον διακριτικό τίτλο «4Ε», αποτελούν:

 

  • Η δημιουργία ενός ανοικτού φόρουμ για την προστασία, ανάπτυξη, προώθηση του ελαιοκομικού τομέα,
  • Η διεπιστημονική συνεργασία όλων των ειδικοτήτων που συνδέονται με την ελιά και το ελαιόλαδο (γεωπόνοι, χημικοί, διατροφολόγοι, φιλόλογοι, οικονομολόγοι, μηχανολόγοι, κ.ά),
  • Η ώσμωση μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου, όσων εργάζονται στους χώρους παραγωγής των επιχειρήσεων, καθώς και φορέων της Πολιτείας,
  • Η διασύνδεση της «αθηναϊκής πρωτεύουσας» με τις ελαιοκομικές περιφέρειες για τη μεταφορά έγκυρης επιστημονικής γνώσης στον ελαιοπαραγωγικό κόσμο, ιδίως της νέας γενιάς των παραγωγών/ επιχειρηματιών,
  • Η αναζήτηση της καινοτομίας που βασίζεται στο στέρεο έδαφος της επιστημονικής πραγματικότητας και των ιστορικών καταβολών της,

 

Από την συγκρότηση των 4Ε, την ιδρυτική διακήρυξη, το καταστατικό και τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε χτες, 9/5/2018, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο προκύπτουν τα εξής:

 

  • Μέλη. Ως Εταίροι / μέλη των 4Ε γίνονται δεκτοί επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι ασκούν επαγγελματική / ακαδημαϊκή δραστηριότητα που σχετίζεται με τον ελαιοκομικό τομέα. Επίσης το καταστατικό προβλέπει την εγγραφή για μέλη με άλλες ιδιότητες (συνδεδεμένα, αντεπιστέλλοντα, επί τιμή). Η Εταιρεία 4Ε είναι απολύτως ουδέτερη απέναντι σε θρησκευτικές, πολιτικές/κομματικές, φυλετικές διαφορές. Στην Εταιρεία μπορούν να γίνουν δεκτά μέλη άλλων χωρών. Ωστόσο, η έδρα θα είναι η Ελλάδα (Αθήνα) και η κύρια γλώσσα τα Ελληνικά.
  • Αρχές λειτουργίας και οργάνωσης. Τα 4Ε συγκροτήθηκαν μέσα από μια πολύμηνη διαδικασία διεύρυνσης (23/1/2017, η πρώτη συνάντηση). Η δημοκρατία, η διαφάνεια, καθώς και η επιστημονική αριστεία θα συνεχίσουν να πρυτανεύουν στη λειτουργία της.
  • Διαχείριση οικονομικών πόρων. Έχοντας υπόψη ότι ο ελαιοκομικός τομέας έχει στο παρελθόν απολαύσει πλουσιοπάροχων χρηματοδοτήσεων, η Εταιρεία των 4Ε υπογραμμίζει εξ’ αρχής τη σημασία της διαφάνειας, της εγκράτειας, της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των πόρων που θα διαχειριστεί, ως μη κερδοσκοπική εταιρεία, προς όφελος των ελαιοκομικών προϊόντων,
  • Η σημασία της «Εγκυκλοπαίδειας Ελαιοκομίας: Το Ελαιόλαδο». Η συγγραφή του βιβλίου αποτέλεσε την αφορμή για να συνεργαστούν τα περισσότερα από τα μέλη των 4Ε, γι αυτό άλλωστε και επιλέχθηκε ο τιμητικός προσδιορισμός «Εγκυκλοπαιδιστές». Ταυτόχρονα, αυτό το συλλογικό συγγραφικό έργο αποτελεί μια χειροπιαστή απόδειξη των δυνατοτήτων αλλά και των αναγκών που υπάρχουν στον τομέα της σοβαρής επιστημονικής δουλειάς, για την εκλαΐκευση και διάχυση σωστής έγκυρης ενημέρωσης,
  • Επανέκδοση του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Η «Άξιον Εκδοτική – Βασίλειος Ζαμπούνης» παραχωρεί έναντι συμβολικού τιμήματος ενός (1) € τους τίτλους του επιτυχημένου, ιστορικού, κλαδικού περιοδικού ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, όπως επίσης και της ενημερωτικής ιστοσελίδας olivenews.gr προκειμένου να αποτελέσουν τα μέσα έκφρασης των 4Ε.