Απο Δευτέρα οι αιτήσεις για άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Π.Ε. Ιωαννίνων

Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Π.Ε. Ιωαννίνων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου, σύμφωνα με τον Ν.4264/14 “Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις”, ότι  μπορούν να προσέλθουν στην Υπηρεσία (Περιφέρεια Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, Γραφείο 106) από την Δευτέρα 23/01/2017 έως και Παρασκευή 10/02/2017 για την κατάθεση αίτησης.

 

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό ανεργίας
 2. Πιστοποιητικό :
 • Αναπηρίας 50% ή τυφλών
 • Πολυτέκνων ή Τρίτεκνων
 • Ανάπηρων του Ν.1370/44
 • Γονέων ανήλικων τέκνων με αναπηρία
 • Εγγραφής στα δημοτολόγια Ελλήνων Ρομά
 • Απεξαρτημένων ατόμων
 1. Υπεύθυνη δήλωση:
 • Ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος
 • Ότι δεν είναι συνταξιούχος
 1. Δύο (2) φωτογραφίες
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας