Αιτήσεις για συμμετοχή στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας

Αιτήσεις για συμμετοχή στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Ζίτσας μπορούν να υποβάλουν όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα 59 προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης που πρόκειται να δημιουργηθούν και να ξεκινήσει η υλοποίησή τους από το μήνα Δεκέμβριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις προσερχόμενοι στο Δημαρχείο στην Ελεούσα με την αστυνομική τους ταυτότητα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Ζίτσας συνεχίζει τη λειτουργία του υλοποιώντας προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ζίτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25
2 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
3 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
4 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
5 Εθελοντισμός: Σεισμοί 25
6 Μανιτάρια από το δάσος στην κουζίνα 25
7 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25
8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25

Όπως επίσης και για τα ακόλουθα:
9 Αθλητισμός και διατροφή 25
10 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
12 Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25
13 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25
14 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
15 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
16 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
17 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50
18 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25
19 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
20 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη ηλικία 25
21 Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10
22 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
23 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50
24 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25
25 Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων 25
26 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25
27 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25
28 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25
29 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25
30 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις 25
31 Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 25
32 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) – 25
33 Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 25
34 Αρωματικά- Φαρμακευτικά Φυτά 25
35 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25
36 Οικιακή μελισσοκομία 25
37 Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία 25
38 Αρχιτεκτονική κήπων 25
39 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25
40 Εργαστήρι Μαγειρικής με παραδοσιακές συνταγές 35
41 Βασικά Αγγλικά Α1 50
42 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
43 Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 25
44 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25
45 Αγροτική Επιχειρηματικότητα -Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
46 Βασικά Γαλλικά Α1 50
47 Βασικά Γερμανικά Α1 50
48 Εθελοντισμός: Πυρκαγιές Πλημμύρες 25
49 Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία 25
50 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25
51 Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση 12
52 Διοργάνωση τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων με στόχο τη δημιουργία ομάδων τοπικής δράσης 25
53 Λαογραφία του τόπου 25
54 Τοπική Ιστορία 25
55 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός, πολιτιστικός τουρισμός 12
56 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο 10
57 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός 12
58 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός 12
59 Τοπικοί Παραδοσιακοί χοροί 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 2653360002, 2651360242-3
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Πασσαρώνος 1, Ελεούσα
Email: [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.