Ανάδοχοι για αντιπλημμυρικά έργα και βελτίωση δρόμων απο την Περιφέρεια

Άρση των κατολισθητικών φαινομένων σε οδικά δίκτυα περιοχών της Ηπείρου,  θα πραγματοποιηθούν με αποφάσεις που έλαβε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή και συγκεκριμένα:

 

  • Αναδείχτηκε ο ανάδοχος του έργου για την «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της επαρχιακής οδού στα όρια της Τ.Κ. Δοβλάς του Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 125.000 ευρώ.
  • Αναδείχτηκε ο ανάδοχος του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 150.000.

 

Επίσης:

  • Αναδείχτηκε ανάδοχος για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας – Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 96.000.
  • Δημοπρατείται το έργο «Βελτίωση- ασφαλτόστρωση δρόμου Διχομοίρι- Τυμπά, (όρια Γ. Καραϊσκάκη)» προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.
  • Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ανάθεσης των έργων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», της επ. οδού στην περιοχή Ηλιοχωρίου  Ζαγορίου και στα όρια του Δήμου Πάργας, συνολικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
  • Εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για τον  καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους, συνολικού προϋπολογισμού 74.000 ευρώ.