Ανάδοχοι και δημοπρατήσεις νέων έργων απο την Περιφέρεια

 • «Αποκατάσταση οδού Περίβλεπτος – Δίκορφο έως το σημείο στάσης πυροσβεστικού οχήματος περιοχής» Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε
 • «Εργασίες διαγράμμισης στο εθνικό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γκεσούλης Κωνσταντίνος του Βασιλείου
 • Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Δολιανά έως εθνική οδό Ιωαννίνων Κονίτσης», προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Ανάδοχος: RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»
 • «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στα όρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 45.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γεωργούλας Λάμπρος
 • «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Μόλιστα – Γαναδιό ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 36.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
 • «Επιδιόρθωση αναχωμάτων και καθαρισμός κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
 • «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Κορφοβουνίου Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ιωάννης Σταύρου
 • «Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης εντός της Τ.Κ Κορφοβουνίου Άρτας», προϋπολογισμού 25.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.
 • «Προμήθεια και παράδοση επί τόπου σιδηρών υλικών επικάλυψης στεγάστρου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Περδικοράχης ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 11.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ζαχαρης Μιχαήλ
 • «Συντήρηση – σήμανση – βελτίωση 1ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 153.000 ευρώ. Ανάδοχος: Φουκας Δημήτριος
 • «Ασφαλτόστρωση οδού “Πάροδος Κολοκοτρώνη στη θέση 2ο Λύκειο Πρέβεζας”», προϋπολογισμού 27.000 ευρώ. Ανάδοχος: Κωνσταντίνος Κώστας

 

Επίσης, αποφασίστηκε η δημοπράτηση των έργων:

 

 • «Δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος της εγκατάστασης ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 1.271.571,74 ευρώ
 • «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου στον αερολιμένα «ΠΥΡΡΟΣ» Ιωαννίνων από την Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 174.000 ευρώ
 • «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ
 • «Αποκατάσταση ακρόβαθρων έδρασης γέφυρας μπέλεϋ στη διαδρομή Μέτσοβο – Ανήλιο (περιοχή Παναγιά)», προϋπολογισμού 122.000 ευρώ
 • «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.
 • «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Λούρου» Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 12.000 ευρώ