Ανάδοχοι νέων έργων απο την Περιφέρεια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων σε Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία. Στη σημερινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή έλαβε αποφάσεις για άλλα  πέντε  έργα που θα υλοποιηθούν στους ΤΟΕΒ Λάμαρης, Γλυκόριζο Άρτας, Μπόιδα – Μαυρή, Γλυκή και Κερασώνα- Παναγιά, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,1 εκ. ευρώ. Και τα πέντε έργα χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Αναλυτικά οι σημαντικότερες αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής:

Α. Κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί και αναδείχτηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι των έργων!

• «Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου άρδευσης αρδευτικό Α2 – χαμηλής ζώνης ΤΟΕΒ Λάμαρης (Μάγισσα)», προϋπολογισμού € 1.340.000.  Οριστικός ανάδοχος: «INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε. με δ.τ. INTERCON CONSTRUCTIONS».

•  «Κατεπείγουσες εργασίες αντιστήριξης και αποκατάστασης της επαρχιακής οδού στα όρια των Καλαρρυτών», προϋπολογισμού 120.000. €. Ανάδοχος: Τσιμπίκης Άγγελος.

•  «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Ραφταναίους», προϋπολογισμού 169.000 €  Ανάδοχος:  «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ κ΄ ΣΙΑ ΕΕ».

•  «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση προς την Αγία Παρασκευή Βασιλικής», προϋπολογισμού 70.000 €  Aνάδοχος: «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ κ΄ ΣΙΑ ΕΕ»,

 Β, Αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα:

• «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου Αγ. Γεωργίου Γλυκόριζου – Αγωγοί μεταφοράς νερού από το αντλιοστάσιο του Αγ. Γεωργίου» προϋπολογισμού  € 784.845,81. Ανάδοχος: «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ»

•   «Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», προϋπολογισμού € 820.000.  Ανάδοχος: «NEW MILLENIUM CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

•  «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 176.612,90  χωρίς  Φ.Π.Α. Ανάδοχος: Ντάφλης Γεώργιος.

 Γ. Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για τους διαγωνισμούς των έργων: 

•    «Αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α4 Πριάλας εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα – Μαυρής», προϋπολογισμού € 640.000.

•  «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκής (Αχέροντα – Γλυκής)»,  προϋπολογισμού 546.840 €.

• «Βελτίωση βατότητας της επαρχιακής οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης μέχρι Δροσοπηγή», προϋπολογισμού 150.000 €

•  «Άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος επί της επαρχιακής οδού Τύριας – Αγίου Νικολάου – Παρδαλίτσας – Καταμάχης», προϋπολογισμού 150.000 €.

•  «Επείγουσες εργασίες για την αποπεράτωση του έργου: ‘’Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης’’, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ», προϋπολογισμού 250.000 €.

•   «Συντήρηση – αποκατάσταση λεβητοστασίων Σ.Υ.Δ. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 72.500 €

Δ. Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών με τους Δήμους:

• Με το Δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Άμεση αντιστήριξη οδού πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία γέφυρας Κομποτίου», με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ.

• Με το Δήμο Κόνιτσας για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας και διαχείριση ομβρίων για την αποφυγή κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Αετομηλίτσας», με προϋπολογισμό 52.000 ευρώ,

Άλλες γνωμοδοτήσεις

Στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής συνεδρίασής, η Επιτροπή γνωμοδότησε επί του περιεχομένου Μ.Π.Ε. των έργων: 

 «Ε.Π.Ο.   αύξησης   δυναμικότητας   πτηνοτροφικής   μονάδας,   δυναμικότητας   από 20.000   σε   40.000   ορνίθια   κρεατοπαραγωγής   στην   Τ.Κ.   Κάτω   Λαψίστας,   Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση)

 «Εγκατάσταση   πτηνοτροφικής   μονάδας,   δυναμικότητας   22.000   ορνιθίων κρεατοπαραγωγής,   στη   θέση   «Χαλίκι»,   Τ.Κ.   Ωρωπού,   Δήμου   Πρέβεζας,   Π.Ε. Πρέβεζας,   Περιφέρειας   Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση)

 «Ε.Π.Ο.   εγκατάστασης   πτηνοτροφικής   μονάδας,   39.000   ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Φθέρη», στην Τ.Κ. Μαρμάρων, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)

 «Ε.Π.Ο. υφιστάμενης μικτής κτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 33.050 ορνιθίων   κρεατοπαραγωγής   και   20   αγελάδων   ελευθέρας   βοσκής,   στην   Τ.Κ. Καλπακίου, Δήμου Πωγωνίου , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση)

 «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 5*, δυναμικότητας 102 κλινών, σε γήπεδο εκτός σχεδίου στη θέση «Σοφάς- Κάτω Πέραμα» της Δ.Ε. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση)

 «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 4*, δυναμικότητας 144 κλινών, σε γήπεδο εκτός σχεδίου στη θέση «Σοφάς- Κάτω Πέραμα» της Δ.Ε. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση)

Τέλος, εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας στην Έκθεση «Beyond 2024» στη Θεσσαλονίκη (25-27/04/2024) με θέματα ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας.