Ανάδοχοι νέων έργων απο την Περιφέρεια

Τους αναδόχους τριών αρδευτικών έργων, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ανέδειξε στη σημερινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα, κατακύρωσε τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα έργα:

• «Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», προϋπολογισμού € 1.510.000, για το οποίο οριστικός ανάδοχος αναδείχτηκε η  «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

•  «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου Αγ. Γεωργίου Γλυκόριζου – Αγωγοί μεταφοράς νερού από το αντλιοστάσιο του Αγ. Γεωργίου» προϋπολογισμού  € 784.845,81, για το οποίο οριστικός ανάδοχος αναδείχτηκε ο   ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

•  Ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο (ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» του έργου  «Αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α4 Πριάλας εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα – Μαυρής», προϋπολογισμού € 640.000.

Επίσης η Περιφερειακή Επιτροπή ανέδειξε προσωρινούς αναδόχους για δύο ακόμη έργα τα οποία αφορούν τις αγροτικές υποδομές της Π.Ε. Άρτας και τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους της Περιφέρειας. Πρόκειται για τα εξής:

• «Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 150.000. Προσωρινός Ανάδοχος. «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.

•  «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 140.000.. Προσωρινός ανάδοχος ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εκτός αυτών ενέκρινε τη δημοπράτηση έργου με τίτλο «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 100.000.

Αποστραγγιστικά- αντιπλημμυρικά έργα

Η Π.Ε.  έλαβε επίσης αποφάσεις για τα παρακάτω έργα αντιπλημμυρικής προστασίας:

• «Μελέτη έργων τμηματικής διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο ρέμα Καρυδά και τάφρου Παντοκράτορα του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 173.307,44 €, η οποία κατακυρώθηκε για υλοποίηση στην «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Ε. – ΝΙΚ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ»»,

•  «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 120.000, έργο το οποίο κατακυρώθηκε στην  «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. »,

Άλλες αποφάσεις

Από την Περιφερειακή Επιτροπή στη σημερινή  συνεδρίαση:

 Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το  έργο: Οδικό Κύκλωμα Μουργκάνας- Αποκατάσταση ζημιών- οριζόντια σήμανση, προϋπολογισμού € 700.000,00 με οριστικό ανάδοχο την ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.

 Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου:  «Νέες εργασίες συντήρησης του Δικαστικού Μεγάρου Άρτας», προϋπολογισμού € 148.000.

  Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου:  «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Λευκοθέας Δ. Ζίτσας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 200.000

Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων

Με αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής θα συναφθούν Προγραμματικές Συμβάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση των εξής   έργων:

 Με το Δήμο Ζαγορίου για τη «Βελτίωση οδοποιίας της συνδετήριας οδού με επαρχιακή οδό Κάτω Πεδινών – Αρίστης Ζαγορίου», προϋπολογισμού 91.000.  €

 Με το Υπ. Πολιτισμού και την Ι. Μητρόπολη Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας για «Μελέτη αποκατάστασης του  Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραμυθίας», προϋπολογισμού 155.000.

 Με το Υπ. Πολιτισμού και την Ι. Μητρόπολη Ιωαννίνων για το έργο: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ Κατσικά Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400 €