Ανάδοχοι νέων έργων από την Περιφέρεια

Σε πλήρη εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου για τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων των ΤΟΕΒ, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής των αγροτών.
Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή έλαβε αποφάσεις για δύο ακόμη έργα και συγκεκριμένα: ανέδειξε τον οριστικό ανάδοχο (Ι. Αναγνώστου) του έργου εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης προϋπολογισμού € 816.825,09 και τον προσωρινό ανάδοχο (Β. Κονδύλης & ΣΙΑ Ε.Ε.), του έργου βελτίωσης των αντλιοστασίων Α/Σ 1 (Γλυκής) και Α/Σ Α4 (Κυψέλης) ΤΟΕΒ Αχέροντα, προϋπολογισμού € 1.164.360.
Ανάδοχος για τα Ιαματικά Λουτρά Καβασίλων
Στο τελικό στάδιο έχουν μπει πλέον οι διαδικασίες για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής και ανάπτυξης στην ακριτική περιοχή της Κόνιτσας. Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο του έργου βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των κτιρίων των Ιαματικών Λουτρών Καβασίλων, έργο το οποίο με προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ χρηματοδοτείται από το Interreg V-A «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020». Προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ.
Δημοπρατήσεις νέων έργων
Η Ο.Ε. στη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε τη δημοπράτηση των παρακάτω έργων που αφορούν αποκατάσταση ζημιών από προηγηθέντα έντονα καιρικά φαινόμενα:
• «Άμεση αποκατάσταση 16ης επαρχιακής οδού προς Αετόπετρα Δωδώνης», προϋπολογισμού 285.000 €.
• «Κατασκευή-αποκατάσταση γέφυρας στο Λούρο ποταμό στην περιοχή Τερόβου», προϋπολογισμού 140.000 €.
• «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 19ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Βαλανιδιά-Άγιος Νικόλαος», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
• «Άμεση αποκατάσταση φορέων γεφυρών και ανακατασκευή στηθαίων τεχνικών έργων επί της 3ης επαρχιακής οδού προς «Τσίμοβο», προϋπολογισμού € 80.600.
• «Άμεση κατασκευή χώρου αναμονής επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Ανηλίου», προϋπολογισμού € 65.720.
Ανάδοχοι για έργα βελτίωσης των οδικών υποδομών Π.Ε. Άρτας
Από την Ο.Ε. ελήφθησαν επίσης αποφάσεις για τα εξής νέα έργα στην Π.Ε. Άρτας:
• «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000. Αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος η «Κ. Κωσταβασίλης & ΣΙΑ Ο.Ε.».
• «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 90.000. Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος η Α. ΤΣΩΡΟΣ-Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.».
• «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 128.000. Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο Σωτήριος Σφήκας.