Ανάδοχοι νέων έργων από την Περιφέρεια

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, κατακύρωσε τους διαγωνισμούς των έργων:
• «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Μαλούνι Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 66.000. Ανάδοχος Ευγένιος Παππάς
• «Αποκατάσταση εθνικής οδού στα όρια του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400. Ανάδοχος ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Ε.
• «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Κονακίων Αγνάντων», προϋπολογισμού € 65.720. Ανάδοχος: ΣΩΤ. ΜΑΜΑΛΗΣ
• «Τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων στην περιοχή Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 100.000. Ανάδοχος: ΑΛΕΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων:
• «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 200.000.
• «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στους Παπαδάτες Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 40.000.
• «Βελτίωση βατότητας και σύνδεση με παλαιά εθνική οδό στα όρια του Κρυφοβού», προϋπολογισμού 74.400,00 €
• «Αποκατάσταση αρδευτικού τροφοδοσίας κτηνοτροφικών μονάδων περιοχής Μηλιωτάδων» προϋπολογισμού € 150.000
• «Άμεση αποκατάσταση πρόσβασης μονάδων αυγοπαραγωγής στην Τ.Κ. Πλατάνου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400
• «Μελέτη έργων τμηματικής διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αρέθωνα του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 55.800,00€.