Ανάδοχος για την επέκταση των ΧΥΤΑ Ελληνικού και Καρβουναρίου

Από την Οικονομική Επιτροπή εγκρίθηκε το πρακτικό για  την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού και ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και τη μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ», με προϋπολογισμό αμοιβής μελέτης 567.479,81 €. Ανάδοχος είναι η Ένωση Οικονομικών Φορέων ΕΠΤΑ Α.Ε.- ENVIROPLAN A.E.

Αποκατάσταση Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου

H O.E. ενέκρινε επίσης τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης του μνημείου του Ιερού Μνημείου Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου», προϋπολογισμού € 150.000.