Ανάπλαση αστικού δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού Κάστρου στην πόλη της Ηγουμενίτσας

Με εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020, υλοποιούνται εργασίες ανάπλασης του αστικού δασυλλίου στην πόλη της Ηγουμενίτσας, προκειμένου να αποτελέσει χώρο αναψυχής, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές, λειτουργικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της πόλης.
Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο την αναψυχή των κατοίκων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, τη σύνδεση του Ενετικού Κάστρου με το αστικό περιβάλλον και την προσέλκυση τουριστικής κίνησης μέσα στην πόλη της Ηγουμενίτσας.