Αναδείχτηκε ο ανάδοχος για το έργο Μεσόπυργος Άρτας- όρια Ν. Αιτωλοκαρνανίας

Τον ανάδοχο ενός μεγάλου οδικού έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ανέδειξε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για τη «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού 2.600.000 ευρώ, για το οποίο ανάδοχος αναδείχτηκε η ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

 

Επίσης με άλλες αποφάσεις της η Ο.Ε. ανέδειξε τους αναδόχους έργων για τη  βελτίωση της πρόσβασης προς τη Μονή Σέλτσου και  των προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες της Άρτας. Αναλυτικά τα στοιχεία των έργων είναι τα εξής:

 

 •  «Βελτίωση πρόσβασης της Μονής Σέλτσου» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ. Ανάδοχος Αλυμάρας Χρήστος.
 • «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγική μονάδα (πτηνοτροφείο) Δήμου Νικολάου Σκουφά Δ.Ε Κομποτίου», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ανάδοχος Δημήτριος Φούκας
 • «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες (πτηνοτροφεία) στα όρια του Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ. Ανάδοχος Δημήτριος Φούκας.
 • Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στο Δ.Δ. Ροδαυγής Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. Ανάδοχος ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

 

Επίσης αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα έργα:

 

 • Κατασκευή Οδού αντιπυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Στεφάνης Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Ανάδοχος Σπ. Ζιώβας.
 • Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Μύτικα Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ. Ανάδοχος Ηλίας Κατσιμπόκης.
 • Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Βρυσούλας Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 30.100 ευρώ. Ανάδοχος ο Χρήστος Λαϊνάς.
 • Εκπόνηση μελέτης: Αποκατάσταση- βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας – Αγία Κυριακή- Ιερός Βράχος Σουλίου», προϋπολογισμού 51.221,17 ευρώ. Ανάδοχος: Κωνσταντίνος Κοτσώνης.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης την προώθηση των εξής έργων:

 

 • «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στην Πέτρα Ζαγορίου», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.
 • «Άμεση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης και σύνδεση με κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στο Δ.Δ. Πραμάντων», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
 • «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία στα όρια της Μπαλντούμας», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
 • Διάθεση πίστωσης 24.800 ευρώ για την άμεση αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο πλησίον των Δ.Δ. Μονολιθίου και Πλατανούσας.