Ανακοίνωση μετατροπής θέσης ειδικευομένων Ιατρών στο Γ.Ν. Άρτας

Σύμφωνα με την αριθμ. Α3α/61242/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2815-Β-07-09-2016) εγκρίθηκε η μεταφορά/μετατροπή μίας (1) θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής, που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α3β/οικ.13508/05-09-1990 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 620/Β΄/1990) αποκλειστικά και μόνο για Οδοντιάτρους, προκειμένου να συνεχίσουν και να λάβουν την ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής, σε μία (1) οργανική θέση ιατρών για εξειδίκευση στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γ.Ν. Άρτας για δύο (2) έτη.

 

Η πλήρωση της παραπάνω θέσεως σε πρώτη φάση και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων Ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα γίνει ύστερα από κλήρωση.

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις. 24-10-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Γραφείο 132) ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των υποψηφίων ιατρών.

 

Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 10-10-2016 έως και 21-10-2016 δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.