Αναστολή προθεσμιών της πρόσκλησης για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναστέλλονται (μέχρι την άρση των έκτακτων μέτρων) οι προθεσμίες της πρόσκλησης «Δράση ΕΚΤ Περιφέρειας Ηπείρου: Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων των τομέων αιχμής για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα», στο πλαίσιο του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020».

Η αναστολή αφορά:

• Υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων.
• Υποβολή αιτήματος επαλήθευσης και πιστοποίησης.
• Η αναστολή ισχύει από 3 Μαρτίου 2020 και μέχρι την έκδοση σχετικής νεότερης απόφασης.