Αναφορά Γ. Στέφου στη Βουλή για το πρόβλημα των σχολικών τροχονόμων

Με αναφορά που κατέθεσε προς το προεδρείο της Βουλής και την υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος θίγει το πρόβλημα των σχολικών τροχονόμων. Με υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ με ημερομηνία 21-10-2016, οι σχολικοί τροχονόμοι ενημερώθηκαν ότι η εθελοντική τους εργασία αποτελεί λόγο αναστολής της τυχόν επιδότησης της ανεργίας και λόγο διαγραφής τους από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

 

Με την αναφορά του ο κ. Γιάννης Στέφος ζητάει την επανεξέταση του θέματος, καθώς οι σχολικοί τροχονόμοι προσφέρουν εθελοντική εργασία στους Δήμους χωρίς καμία κοινωνική ασφάλιση και με μοναδική αποζημίωση κάποια πενιχρά έξοδα κίνησης.