Ανοίγουν φτερά τον Σεπτέμβριο τα υδροπλάνα – Τα πρώτα δρομολόγια

Μετά από παλινωδίες μίας δεκαετίας το πρώτο δίκτυο υδροπλάνων μεταξύ Κέρκυρας και Παξών είναι πραγματικότητα. Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι πτήσεις με υδροπλάνα, με στόχο μέσα στο επόμενο καλοκαίρι να έχει δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο με αδειοδοτημένα πάνω από 45 υδατοδρόμια στη χώρα μας.

Μιλώντας στην «ΗτΣ» η γενική γραμματέας επί θεμάτων Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Π. Πέρκα, υποστήριξε ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για την εκτέλεση πτήσεων με υδροπλάνα στην χώρα μας. «Μετά από πολλή δουλειά το νομοσχέδιο που λύνει σημαντικά προβλήματα για την ανάπτυξη της αγοράς είναι έτοιμο και βγήκε σε διαβούλευση ώστε άμεσα να γίνει νόμος του κράτους», τόνισε, ενώ ανέφερε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, καθώς η χώρα μας έχει αυστηρή νομοθεσία και στα περιβαλλοντικά και στα θέματα της ασφάλειας. «Οι αδειοδοτήσεις των υδατοδρομίων Κέρκυρα και Παξών είναι ‘ώριμες’. Βέβαια είχαμε να ξεπεράσουμε πολλά προβλήματα. Καθώς πρόκειται, για ένα καινούργιο μέσο μεταφοράς που μπαίνει στην Ελλάδα».

Σημειώνεται ότι η άδεια του υδατοδρομίου Παξών, όπως και του υδατοδρομίου Κέρκυρας, ανήκει στην ιδιοκτησία του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ). Φορέας λειτουργίας των υδατοδρομίων Κέρκυρας και Παξών θα είναι η εταιρεία «Υδατοδρόμια Βορείου Ιονίου ΕΠΕ» η οποία συστάθηκε με εταίρους τον «ΟΛΚΕ» και την εταιρεία «Ελληνικά Υδατοδρόμια». Συνολικά, έχουν κατατεθεί είκοσι μία αιτήσεις για ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων καταλαμβάνοντας το σύνολο της Επικράτειας, εκ των οποίων οι δεκατέσσερις αφορούν σε νησιωτικές περιοχές.

Η γενική γραμματέας επί θεμάτων Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Πέτη Πέρκα

«Τα υδροπλάνα χαρακτηρίζονται ως τα πλέον κατάλληλα μέσα μεταφοράς συνδυάζοντας την άμεση και ταχεία εξυπηρέτηση των αεροπλάνων με την ευελιξία των πλωτών μέσων. Λαμβάνοντας υπόψη το νησιωτικό χαρακτήρα της Ελλάδας και τις συγκοινωνιακές ανάγκες της χώρας, τα υδροπλάνα μπορούν να αποτελέσουν πραγματική εναλλακτική επιλογή για τις μεταφορές προσώπων και αγαθών, ειδικά δε για τα απομακρυσμένα νησιά που δεν διαθέτουν αεροδρόμιο ή οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις είναι εποχικά ανεπαρκείς. Περαιτέρω οι εγκαταστάσεις των υδατοδρομίων που εξυπηρετούν τα υδροπλάνα είναι περιορισμένης έκτασης και απαιτούν περιορισμένες υποδομές, καθιστώντας την ανάπτυξη των υδατοδρομίων ευέλικτη λύση από άποψη κόστους και τεχνικών έργων», αναφέρει η κ. Πέρκα.

Μάλιστα επισημαίνει ότι «η ίδρυση και λειτουργία δικτύου υδατοδρομίων στην Ελλάδα αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία για τη χώρα, τόσο ως προς το σκέλος της κάλυψης των συγκοινωνιακών συνδέσεων όσο και λόγω της ενδυνάμωσης της αγοράς των αερομεταφορών. Οι μεταφορές με υδροπλάνα, ενισχύουν εξάλλου την ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς στην ευρύτερη περιοχή των λιμένων αλλά και σε περιοχές οι οποίες μέχρι σήμερα δεν θα ήταν εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες. Δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο νέες τουριστικές τάσεις και επιτυγχάνεται, σε συνεργασία με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, η δυνατότητα επισκεψιμότητας περισσότερων τουριστικών περιοχών». «Η καθιέρωση δικτύου υδατοδρομίων μπορεί να χαρακτηριστεί μια καινοτόμα στρατηγική επενδυτική ευκαιρία όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τον ευρωπαϊκό χώρο, γεγονός που καθιστά το όλο εγχείρημα σημαντική πρόκληση. Εκτός όμως από αυτή την πρόκληση, η έλλειψη ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου αλλά και διευρυμένης εμπειρίας από εφαρμοστέες πρακτικές άλλων χωρών κρατών-μελών δημιουργεί ένα αχαρτογράφητο πλαίσιο αναφοράς, που αγκυλώνει ως ένα βαθμό την επίσπευση υλοποίησης του εγχειρήματος», διευκρινίζει η γενική γραμματέας του υπουργείου Υποδομών.

Το νέο σχέδιο νόμου
Το Υπουργείο Υποδομών έχοντας το συνολικό συντονισμό της διαδικασίας αδειοδότησης, στην οποία εμπλέκονται και άλλοι κρατικοί φορείς και Υπουργεία, διαπίστωσε κατά τη διαδικασία εξέτασης των υποβληθεισών αιτήσεων, συγκεκριμένα προβλήματα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τα οποία οδηγούν σε σημαντικές καθυστερήσεις ως προς την τελική αδειοδότηση των υδατοδρομίων. Προς τον σκοπό αυτό, έχει ετοιμαστεί σχέδιο νόμου, για την τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ώστε να συμπεριλάβει τις απόψεις και προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και να ενσωματώσει νέες διεργασίες στην κατεύθυνση βελτιστοποίησης και απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης υδατοδρομίων. Τα βασικά σημεία του προτεινόμενου σχεδίου νόμου σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4146/2013) αφορούν:

1. Δυνατότητα διαχωρισμού της διαδικασίας αδειοδότησης σε δύο στάδια, ώστε ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, εφόσον το επιθυμεί, να διαφοροποιείται από τον κάτοχο άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του υδατοδρομίου. Η πρόταση αυτή αναμένεται να επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό την αδειοδότηση των υδατοδρομίων εισάγοντας μια περισσότερη ευέλικτη και ρεαλιστική επιχειρηματική δομή, προωθώντας ταυτόχρονα συνεργασίες τύπου ΣΔΙΤ.

2. Διευκολύνεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την ίδρυση υδατοδρομίου σε λιμένα.

3. Δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ενός preapplication meeting, δηλαδή μιας συνάντησης με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για διευκρινήσεις και γενικές πληροφορίες που αφορούν στην ολοκλήρωση του τεχνικού φακέλου, με σκοπό την αποφυγή εμφανώς λανθασμένων χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία αδειοδότησής τους.

4. Απλοποιούνται τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά έγγραφα του αιτούμενου άδειας υδατοδρομίου τα οποία πλέον αναφέρονται σαφώς στο νομοσχέδιο χωρίς να γίνεται παραπομπή σε άλλες διατάξεις που αφορούν επιχειρήσεις άλλου είδους.

5. Ενισχύονται τα μέτρα ασφάλειας για τα υδατοδρόμια, ενώ παράλληλα προστίθεται άρθρο για τα θέματα εκπαίδευσης εξειδικευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού.

6. Καθιερώνονται ελάχιστες απαιτήσεις για τις κτιριακές υποδομές των υδατοδρομίων και προβλέπεται η χρήση ευέλικτων εγκαταστάσεων.

7. Διαχωρίζονται οι διαδικασίες έγκρισης εγχειριδίων από πλευράς ΥΠΑ ανάλογα με το είδος της αδείας (ίδρυσης ή λειτουργίας) με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της αδειοδότησης.

8. Δίδεται η δυνατότητα τα τιμολόγια υπηρεσιών του υδατοδρομίου προς τα υδροπλάνα να μην περιορίζονται από ΚΥΑ αλλά να καθορίζονται από τον φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υδατοδρομίων σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς.

9. Η Επιτροπή Επιθεώρησης υδατοδρομίου λειτουργεί πλέον περισσότερα ευέλικτα στις περιπτώσεις επαναεπιθεώρησης υδατοδρομίου περιορίζοντας τις διοικητικές διαδικασίες και το κόστος μετακίνησής της.

Στην Eλλάδα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ δύο εταιρειών, οι οποίες διεκδικούν την κατασκευή και λειτουργία των υδατοδρομίων. Πρόκειται τις εταιρείες «Yδροπλάνα Eλλάδας A.E.» HellenicSeaplanes S.A.) και «Eλληνικά Yδατοδρόμια» θυγατρική εταιρεία της «K2 Smart Jets». Oι δύο εταιρείες έχουν διαφορετική πολιτική ανάπτυξης υδατοδρομίων, καθώς η πρώτη στηρίζει την κατασκευή υδατοδρομίων μέσω ιδιωτικής επένδυσης και η δεύτερη μέσω δημόσιας.

imerisia.gr