Απάντηση Καχριμάνη για τους ΣΜΑ

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» εξακολουθεί να μην αντιλαμβάνεται που βρίσκεται το πρόβλημα με τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, καίτοι έχουν δοθεί κατ΄ επανάληψη εξηγήσεις όπως και έγινε και στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η σημερινή απόφαση αφορά την παράδοση του εξοπλισμού των ΣΜΑ, ο οποίος εκτός των άλλων για να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνος λειτουργίας τους. Επί αυτού τι θα μπορούσε να αποφασίσει άραγε η Επιτροπή Παρακολούθησης, όταν οι σχετικές διαδικασίες προβλέπονται από τη νομοθεσία;