Απάντηση στον Β. Τσίρκα σχετικά με τα ακίνητα που μισθώνει και εκμισθώνει το Δημόσιο στην Π.Ε. Άρτας

Μετά την κατάθεση ερώτησης στη Βουλή του βουλευτή Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Τσίρκα, σχετικά με τα ακίνητα που μισθώνει και εκμισθώνει το Δημόσιο στην Π.Ε. Άρτας και την αναλυτική απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών, αντίστοιχες απαντήσεις δόθηκαν και από τρία επιπλέον Υπουργεία.

Ειδικότερα σχετικά με τα ακίνητα που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η κατάσταση έχει ως εξής:

ΤΕΙ Ηπείρου: Χρησιμοποιεί μόνο ακίνητα ιδιοκτησίας του εκτός από ένα ακίνητο, το οποίο χρησιμοποιεί ως εστιατόριο, με μίσθωμα 2.500 Ευρώ μηνιαίως.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Μισθώνει 10 ακίνητα με συνολικό μίσθωμα 19.735,68 Ευρώ μηνιαίως.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Μισθώνει 4 ακίνητα με συνολικό μίσθωμα 2.684,42 Ευρώ μηνιαίως.

ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Άρτας: Μισθώνει 1 ακίνητο με μίσθωμα 580 Ευρώ μηνιαίως.

Σχετικά με τα ακίνητα που αφορούν το Υπουργείο Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας έχει στην ιδιοκτησία του δύο ακίνητα (καταστήματα), τα οποία εκμισθώνει καθώς και ένα αγροτεμάχιο.

Τέλος, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την απάντησή του, δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο κτίριο στην Π.Ε. Άρτας.

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς της Άρτας μπορούν να έχουν πλέον μια πιο ξεκάθαρη εικόνα τόσο για τα δημόσια ακίνητα αλλά και για αυτά που μισθώνονται από υπηρεσίες του δημοσίου στην περιοχή μας. Αυτό που επείγει και στη γενικότερη κατεύθυνση που έχει χαράξει η Κυβέρνηση για την  εξοικονόμηση δημόσιων πόρων, είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών για μια πιο ορθολογική και αποτελεσματική χρήση των ακινήτων όπου στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες. Ήδη μετά από συνεργασία των βουλευτών Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, αναζητείται βιώσιμη λύση για την εξασφάλιση οικοπέδου για την κατασκευή διοικητηρίου στον Νομό της Άρτας.

Παράλληλα, μετά από πρόσφατη πρωτοβουλία του κ. Τσίρκα και του αρμόδιου Υπουργείου έχει ήδη εγκριθεί ποσό 500.000 ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2016 προς τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για την ανακαίνιση του Παλαιού Δικαστικού Κτιρίου της Άρτας, ώστε να στεγαστεί σε αυτό το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο Άρτας. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί σε πρόσφατη συνάντηση του βουλευτή Άρτας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, προχωράει η επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης και το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου.

Οι ανάγκες που έχει η περιοχή μας σε κτιριακές υποδομές είναι πολλές. Εμείς θέτουμε τις προτεραιότητες σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς και αναλαμβάνουμε δράση προς όφελος πάντα των ίδιων των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος.