Απάντηση του Πνευματικού Κέντρου στις καταγγελίες για επιλεκτική συμπεριφορά και «αδικία»

Σχετικά με ανακοίνωση ερασιτεχνικής ομάδας, στην οποία γίνεται προσπάθεια να θεωρηθεί ότι υπάρχει επιλεκτική συμπεριφορά, ή «αδικία», έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Το Πνευματικό Κέντρο έχει συγκεκριμένη και σαφή πολιτική και κανόνες  για την παραχώρηση των χώρων και των υποδομών του.

Οι κανόνες αυτοί τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις, μαζί με τις αντίστοιχες διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία του ως νομικό πρόσωπο.

Το αντίθετο, δηλαδή η επιλεκτική και αυθαίρετη λειτουργία μας, θα ήταν απολύτως κατακριτέα και παράνομη.

Υπάρχουν κανόνες και αποφάσεις, που ισχύουν για όλους.

Ειδικά για εκδηλώσεις φορέων ή ομάδων  που θα έχουν εισιτήριο και που θα αποφέρουν έσοδα στους συντελεστές τους, όπως η συγκεκριμένη, είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανένας χώρος μας να παραχωρείται δωρεάν.

Το Πνευματικό Κέντρο δεν χρειάζεται να αναφερθεί στις εκατοντάδες περιπτώσεις στήριξης και υποστήριξης της ερασιτεχνικής δημιουργίας φορέων και συλλόγων, σχολείων, κοινωνικων και κοινωφελών συλλογικοτήτων της πόλης και της περιοχής μας, αλλά ούτε και στην στήριξη φορέων, ιδρυμάτων, συλλόγων, πολιτιστικών, πνευματικών, εκκλησιαστικών φορέων, καλλιτεχνών, ομάδων κλπ,  όταν αυτές έχουν ελεύθερη είσοδο για τους πολίτες.

Άπαντες, γνωρίζουν.

Παράλληλα θυμίζουμε ότι μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο μήνας που ήταν αφιερωμένος στην ερασιτεχνική θεατρική δημιουργία, που με μεγάλη επιτυχία οργάνωσε το ΔΗΠΕΘΙ και στον οποίο, αν και υπήρχε ανοικτή πρόσκληση, η εν λόγω ομάδα δεν συμμετείχε.

Τέλος,  πριν την υιοθέτηση κάθε καταγγελίας,  θα ήταν σκόπιμο, χάριν την ορθής ενημέρωσης, να αναζητείται και η πραγματικότητα.