Απελευθέρωση Ιωαννίνων 21 Φεβρουαρίου 1913-Tο χρονικό

Χρόνια πολλά στα Ιωάννινα! Χρόνια πολλά στους απανταχού Ηπειρώτες!