Απεργούν οι συμβολαιογράφοι

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ιωαννίνων την 1-12-2023 αποφασίστηκε με ισχυρή πλειοψηφία, όπως οι συμβολαιογράφοι του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ιωαννίνων, ΑΠΕΧΟΥΜΕ μέχρι τις 12 -12 -2023 από:

α) Όλα τα μεταβιβαστικά συμβόλαια και προσύμφωνα από οποιαδήποτε αιτία και την υποβολή των σχετικών δηλώσεων φόρου είτε μέσω της εφαρμογής « my PROPERTY» είτε με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία και

β)Τη διενέργεια πλειστηριασμών, τη σύνταξη περιλήψεων κατακυρωτικής έκθεσης δημοσίου αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού και την υπογραφή πράξεων εξοφλήσεως πλειστηριάσματος, ΔΙΟΤΙ ουδεμία εξέλιξη διαπιστώθηκε σε σχέση με τα αιτήματά μας, όπως αυτά διατυπώθηκαν και στο από 25-11-2023 κοινοποιηθέν Δελτίο Τύπου του Συλλόγου μας.

Στις 12-12-2023 ορίστηκε η διενέργεια νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου μας, προκειμένου να ληφθεί νέα απόφαση με βάση τις εξελίξεις σε πανελλήνιο επίπεδο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΟΥΣΗ