Αποκαταστάσεις- βελτιώσεις τμημάτων οδικού δικτύου

Η Οικονομική Επιτροπή κατακύρωσε επίσης διαγωνισμούς για έργα βελτίωσης – αποκατάστασης τμημάτων του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Ηπείρου.

Πρόκειται για τα εξής:

  • Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023», προϋπολογισμού € 250.000. Oριστικός ανάδοχος: Δημήτριος Φούκας.
  • «Άμεση διευθέτηση ομβρίων επί της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Κουκλιών», προϋπολογισμού € 186.000. Οριστικός ανάδοχος: PROJECT ANALYSIS I.K.E.
  • «Άμεση αποκατάσταση περιοχής Ράγιου Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400. Οριστικός ανάδοχος: ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
  •  «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 65.720 €.  Οριστικός ανάδοχος: Ευθύμιος Π. Κώστας.   
  •  «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου  Π.Ε. Άρτας για το έτος 2023», προϋπολογισμού € 70.000. Οριστικός ανάδοχος: Γκεσούλης Κωνσταντίνος.
  •  «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000. Οριστικός ανάδοχος: Ευάγγελος Φελέκης.

 

Επίσης η Ο.Ε. ανέδειξε τους προσωρινούς αναδόχους για τα έργα:

  • «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400. Ανάδοχος: Δήμητρα Κωνσταντοπούλου.
  • «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρεβέζης», προϋπολογισμού € 74.400.  Ανάδοχος: Δήμητρα Κωνσταντοπούλου.
  • «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400. Ανάδοχος: Δήμητρα Κωνσταντοπούλου.
  •  «Ασφαλτόστρωση τμήματος συνδετήριας οδού του οικισμού Δολιανών Ιωαννίνων με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης»,  προϋπολογισμού € 108.000. Ανάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.