Αποκαταστάσεις τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου

Αποφάσεις για αποκαταστάσεις τμημάτων του επ. οδικού
δικτύου και για άλλα έργα από την Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις για έργα αποκατάστασης ζημιών και άρσης επικινδυνότητας σημείων του επαρχιακού οδικού δικτύου, κυρίως σε ορεινές περιοχές, έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:
 «Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι» προϋπολογισμού 400.000 €.
 «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000 €.
 «Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000.
 «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 500.000 €.
Επίσης, μεταξύ άλλων, αναδείχτηκαν ανάδοχοι, για τα έργα:
 «Αποκατάσταση Ε.Ο. Μέτσοβο – Διακλάδωση Μηλιάς – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ
 «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων επί της επαρχιακής οδού Βερενίκης – Σαλονίκης», προϋπολογισμού € 80.000. Ανάδοχος ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.
 Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων επί της επ. οδού προς Τ.Κ. Μολυβδοσκεπάστης. Ανάδοχος ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.
 «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Κυριακής Αυλοτόπου», προϋπολογισμού 170.000. Ανάδοχος ΕΝΤΙ Ι, ΡΑΦΤΗΣ.
Επίσης η Περιφέρεια προχωρά και στην υλοποίηση του έργου «μεταφορά νερού από τον Άραχθο στον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης Λουτροτόπου Κομμένου», με προϋπολογισμό 120.000 ευρώ.
Τέλος η Περιφέρεια ανέλαβε μια ακόμη υποχρέωση προκειμένου να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Νέων στη λίμνη των Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα θα προμηθεύσει τον Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων με πλωτές μετακινούμενες εξέδρες εκκίνησης των σκαφών, που έχουν προϋπολογισμό 74.400 ευρώ.