Αποκλιμάκωση κρουσμάτων: 572 νέα στην Ήπειρο

Η κατανομή αναλυτικά για την Ήπειρο

Νομός Άρτας 98

Νομός Θεσπρωτίας 71

Νομός Ιωαννίνων 320

Νομός  Πρέβεζας 83