Απολογισμός στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Με έναν σύντομο απολογισμό του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, που ήταν και η τελευταία με την παρούσα σύνθεσή του. «Σήμερα- τόνισε- φθάνουμε στο τέλος μιας διαδρομής που άρχισε πριν ακριβώς πέντε χρόνια», για να αναφερθεί επιγραμματικά σε ορισμένες από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της Περιφερειακής Αρχής στο διάστημα αυτό.
Ευχαρίστησε τους συμβούλους της πλειοψηφίας, που στήριξαν στο σύνολό τους, δύσκολες, αλλά επιβεβλημένες αποφάσεις για το μέλλον της Ηπείρου, αλλά και τους συμβούλους της Αντιπολίτευσης για την εν γένει παρουσία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Σώματος.
Τέλος εξέφρασε την ελπίδα ώστε και οι Σύμβουλοι που θα μετέχουν στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, να συμβάλλουν- κρατώντας ο καθένας τις προσωπικές και πολιτικές τους θέσεις- με προτάσεις, νηφαλιότητα και πολιτικό ήθος στην ανάπτυξη της Ηπείρου και τη βελτίωση της καθημερινότητας των Ηπειρωτών.
Προηγήθηκαν ευχαριστίες του Προέδρου του Π.Σ. κ. Σταύρου Παργανά προς τα μέλη του Σώματος για τη συνεργασία που είχαν στη διάρκεια της πενταετίας και ακολούθησαν τοποθετήσεις απολογιστικού χαρακτήρα από τους επικεφαλής των παρατάξεων και από περιφερειακούς συμβούλους.
Σημεία της εισαγωγικής τοποθέτησης του Περιφερειάρχη:
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι
Σήμερα φθάνουμε στο τέλος μιας διαδρομής που άρχισε πριν ακριβώς πέντε χρόνια. Ήταν μια περιφερειακή περίοδος με έντονες διακυμάνσεις με μικρά και μεγάλα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, αλλά και με άλλα που προέκυψαν στην πορεία του χρόνου.
Στη διάρκεια της περιόδου που ολοκληρώνεται ουσιαστικά με τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θεωρώ πως η Περιφέρεια Ηπείρου ανταποκρίθηκε στο μέγιστο δυνατό βαθμό στις απαιτήσεις των πολιτών. Προχωρήσαμε σε σημαντικές παρεμβάσεις, δρομολογήσαμε νέα μεγάλα έργα, αναλάβαμε πρωτοβουλίες για πλήθος ζητημάτων που εκφεύγουν των θεσμικών αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας.
Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολύ σοβαρά βήματα για την υλοποίηση των κεντρικών στόχων που είχαμε θέσει κατά την έναρξη της περιφερειακής περιόδου που σήμερα ολοκληρώνεται. Ενδεικτικά:
 Αξιοποιήσαμε στο έπακρο τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τόσο σε επίπεδο έργων και δράσεων, όσο και σε επίπεδο απορρόφησης
 Έχουμε απτά αποτελέσματα στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού δυναμικού της Ηπείρου, με την προσέλκυση χιλίων νέων στο αγροτικό επάγγελμα, στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της αξιοποίησης των επενδυτικών νόμων και εργαλείων.
 Ολοκληρώνουμε τα μεγάλα περιβαλλοντικά έργα, όπως της διαχείρισης των απορριμμάτων, των αποχετεύσεων και βιολογικών καθαρισμών στα παράλια της Ηπείρου και σε οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους.
 Έχουμε θέσει σε προτεραιότητα την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Ήπειρο.
 Εκτελούμε ή ξεκινούν σε λίγες ημέρες νέα μεγάλα οδικά έργα και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Συμβάλλαμε έμπρακτα στην αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων, με τα πρώτα θετικά αποτελέσματα να είναι μετρήσιμα.
 Έχουμε πετύχει απτά αποτελέσματα στην αύξηση του τουρισμού στην Ήπειρο.
 Έχουμε συμβάλλει ουσιαστικά στις βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε οικονομικά αδύναμους συμπατριώτες μας. Συνδράμαμε τα νοσοκομεία μας, τα Κέντρα Υγείας, το ΕΚΑΒ για καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
 Αντιμετωπίσαμε τα μεγάλα προβλήματα που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Ήμασταν με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας παντού, και πάντα παρόντες, δίπλα στους κατοίκους, αλλά και δίπλα στις Υπηρεσίες και στους Δήμους. Την τρέχουσα μάλιστα περίοδο της έντονης λειψυδρίας, καθημερινά μεταφέρονται εκατοντάδες κυβικά μέτρα νερού για την εξυπηρέτηση του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την Ήπειρο.
 Συνδράμαμε όλους ανεξαιρέτως τους Δήμους και τους Φορείς για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας.
 Έγιναν ουσιαστικά βήματα για την αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
Όλα αυτά σας είναι γνωστά. Συμβάλλατε άλλωστε είτε με την ψήφο σας, είτε με την κριτική σας όλοι όσοι διατέλεσαν περιφερειακοί σύμβουλοι την περίοδο που σήμερα ολοκληρώνεται.
Υπήρξαν και διαφωνίες, ενίοτε και εντάσεις. Κατά γενική ομολογία όμως κρατήθηκε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ατομικής και πολιτικής συμπεριφοράς από όλες τις παρατάξεις και όλους τους περιφερειακούς συμβούλους. Είναι τιμητικό για το Περιφερειακό Συμβούλιο, το γεγονός πως για μια ακόμη φορά μέλη του, αποφάσισαν να διεκδικήσουν κορυφαία αξιώματα στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Τους εύχομαι επιτυχία στο έργο και στο ρόλο που οι πολίτες τους ανέθεσαν.
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στο έργο της Περιφερειακής Αρχής. Τους διατελέσαντες θεματικούς περιφερειάρχης για τη βοήθεια που πρόσφεραν στα αντικείμενα των καθηκόντων τους.
Τους συμβούλους της πλειοψηφίας που στήριξαν στο σύνολό τους δύσκολες, αλλά επιβεβλημένες αποφάσεις για το μέλλον της Ηπείρου, αλλά και τους συμβούλους της Αντιπολίτευσης για την εν γένει παρουσία και τη θετική συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Σώματος.
Τέλος θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο του Σώματος για την λειτουργία και τη διεύθυνση των συζητήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Εύχομαι σε όσους περιφερειακούς συμβούλους δεν θα βρίσκονται μαζί μας την επόμενη τετραετία να συνεχίσουν την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο από άλλα μετερίζια.
Σε όσους θα συναντηθούμε από την Κυριακή ξανά σε αυτή την αίθουσα, εύχομαι και ελπίζω να συμβάλλουμε- κρατώντας ο καθένας τις προσωπικές και πολιτικές του θέσεις- με προτάσεις, νηφαλιότητα και με πολιτικό ήθος στην ανάπτυξη της Ηπείρου και τη βελτίωση της καθημερινότητας των Ηπειρωτών.
Σας ευχαριστώ.