Αποτελέσματα για τον Δήμο Aρταίων στο 13,40% της ενσωμάτωσης