Αποτελέσματα στο 56,61% της ενσωμάτωσης στα Ιωάννινα