Αποτελέσματα στο 57,49% της ενσωμάτωσης στην Πρέβεζα