Αποφάσεις επιτροπής περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών της Π.Ε Άρτας, ήταν τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Το κυριότερο είναι η Αντιπλημμυρική Προστασία Άρτας καθώς και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος ποταμός μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο, με την Επιτροπή να γνωμοδοτεί θετικά με όρους επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Μετά την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλη Γοργόλη, επί του θέματος τοποθετήθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας κ. Β. Ψαθάς, ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρ. Τσιρογιάννης, η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά κ. Ρ. Βαβέτση, εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Βαρέλης, περιφερειακοί σύμβουλοι κ.α. (Μειοψήφησαν οι Σπ. Ριζόπουλος- Ζ. Γαλατάς)

Για το θέμα έκανε παρέμβαση ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης ο οποίος υπογράμμισε την αναγκαιότητα να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για την ουσιαστική και οριστική αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. «Είναι ένα μεγάλο έργο. Έρχονται στη μνήμη του τι περάσαμε το 2015. Οι προβληματισμοί υπάρχουν. Πρέπει όλα αυτά να τεθούν, γιατί το Υπουργείο δεν τα εξετάσει. Η μελέτη πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Πρέπει να υπάρχει παράπλευρο δίκτυο, για τους παραγωγούς και τους κατοίκους της περιοχής. Δεν υπάρχουν αναχώματα και πρέπει να υπάρχει μέριμνα. Δεν πρέπει να υπάρχουν «κολοβές» μελέτες», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Επισημάνσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις κατέθεσαν όσοι τοποθετήθηκαν, ενώ τέθηκε και η αναγκαιότητα εξασφάλισης των απαιτούμενων κονδυλίων για να υλοποιηθεί το έργο.

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, θα πρέπει να εξετασθεί στα πλαίσια της ορθολογικής λήψης αποφάσεων και η εναλλακτική λύση της απομείωσης του υδρογραφήματος πλημμύρας εισόδου μέσω ρυθμισμένης λειτουργίας των υπερχειλιστών των φραγμάτων ΠΟΥΡΝΑΡΙ Ι και ΙΙ και πρόβλεψη αποθηκευτικού όγκου των ταμιευτήρων για την μερική του πλημμυρικού κύματος, και την εν συνεχεία ρυθμισμένη εκροή.

Το δεύτερο έργο, για το οποίο επίσης υπήρξε θετική γνωμοδότηση είναι τα πρόσθετα/ συμπληρωματικά υδραυλικά/αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις στο υποτμήμα Χ.Θ. 145+ 500 – Χ.Θ. 179+200» (ρέματα Αμμοτόπου, Κλεισούρας και τάφρος Τερόβου), Δήμος Αρταίων, Π.Ε. Άρτας/ Δήμος Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας/ Δήμος Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων.

Γνωμοδοτήσεις για ΜΠΕ ενεργειακών έργων

Η Επιτροπή Επιτροπή:

• Γνωμοδότησε αρνητικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 85 MW, στη θέση «ΛΟΓΓΟΥΔΑ- ΟΜΟΡΦΑΔΕΣ» της Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, επειδή η συγκεκριμένη έκταση είναι χαρακτηρισμένη ως βοσκότοπος.

• Γνωμοδότησε θετικά επί της Μ.Π.Ε. για το έργο: «Ομάδα φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 91 ιδιωτών-παραγωγών, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 45,479 MW, στη θέση «Λιβάδι Μεσοβουνίου Μαργαριτίου» Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». «Παρών» δήλωσαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Θ. Κορωναίος- Θ. Λιούρης,- μειοψήφησαν οι Κων. Ζέκα. Ζ. Γαλατάς.

• «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στις Αμυγδαλιές 9ΜΥΗΕ) ισχύος 0,94 MW στην Τ.Κ. Ανατολικής, της Δ.Ε. Παμβώτιδας, του Δήμου Ιωαννιτών της Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Μειοψήφησαν: Κων. Ζέκα, Ζ. Γαλατάς.