Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Αποφάσεις για το περιεχόμενο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διαφόρων έργων, για το πρόγραμμα συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις τουρισμού και προϊόντων πρώτου εξαμήνου 2023 και για άδειες πωλητών πλανοδίου εμπορίου, έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικότερα:

Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε για τα έργα:

 «Υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα, με αύξηση της δυναμικότητας από 40.700 ωοτόκες όρνιθες σε 103.990 ωοτόκες όρνιθες (ήτοι 12.000 ελευθέρας βοσκής και 91.050 αχυρώνα), εγκατεστημένη στη θέση «Παλιουρίες», της Τ.Κ. Καλπακίου, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα)
 «Ε.Π.Ο. υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.600 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Λάπατα» της Τ.Κ. Ράχης, Δ.Ε. Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία)
 «Ανανέωση- τροποποίηση πτηνοτροφικής μονάδας με αύξηση δυναμικότητας από 20.000 σε 28.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ντούσκο», Τ.Κ. Γυμνοτόπου, Δ.Ε. Ανωγείου Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας 2 Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία)
 «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοαερίου, σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 999 kWel με μονάδα παραγωγής οργανικού λιπάσματος, στη θέση «Χόντζα», Δ.Ε. Αρταίων & Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία)
 «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 180 κλινών 4*, στη θέση «Μπέλλα Βράκα» Τ.Κ. Συβότων, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα)

Ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής για το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. του έργο «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών, θέση «Ζέρι», στην Τ.Κ. Συβότων, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου»
Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης για τη γνωμοδότηση της Μ.Π.Ε. του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ρέματος «Λευκοπόταμος», ισχύος 1,38 MW, στη Τ.Κ. Ανθοχωρίου, Δ.Ε. Μετσόβου, Δήμου Μετσόβου, Π. Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».