Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

 

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων:

 

Ανέδειξε τους αναδόχους για τα εξής έργα:

 

  1. Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 40.000. Ανάδοχος ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ.
  2. Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό Άραχθο στην θέση Χάνι – Καμπέραγα», προϋπολογισμού  € 50.000. Ανάδοχος Δ. Τσομπίκος.

 

Ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου: ” Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας – Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) – Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού)», προϋπολογισμού € 96.000.

 

Επίσης με άλλες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής:

  • Εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση-αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού στη σήραγγα Καψάλα επί της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων και σε οδοφωτισμούς επί της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας- Πρέβεζας.
  • Εγκρίθηκαν δαπάνες για τον καθαρισμό της βλάστησης και των προσχώσεων  σε κοίτες χειμάρρων της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 25.000 ευρώ.