Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τρία ακόμη μεγάλες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων σε τρεις παραγωγικές περιοχές της Ηπείρου και πλέον μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την έναρξη των εργασιών, καθώς στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου κατακύρωσε τα αποτελέσματα των διαγωνισμών και ανέδειξε τους οριστικούς αναδόχους των έργων.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής:
► «Έργα εξοικονόμησης νερού Γραμμενίτσας – Βλαχέρνας», προϋπολογισμού € 1.090.000. Ανάδοχος: «Πύρρος Εmpire Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.
► «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του αρδευτικού δικτύου Περάνθης – Λουτρότοπου», προϋπολογισμού € 2.198.000,01. νάδοχος: Κ/Ξ Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
► «Έργα εξοικονόμησης νερού ΤΟΕΒ Ραγίου Κεστρίνης», προϋπολογισμού € 1.625.000. Ανάδοχος: Αναγνώστου Ιωάννης.

Και τα τρία έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020).

Οριστικός ανάδοχος για το δίκτυο αποχέτευσης Αρίστης Ζαγορίου

Από την Οικονομική Επιτροπή κατακυρώθηκε και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το έργο: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 1.880.000 χωρίς ΦΠΑ. Οριστικός ανάδοχος αναδείχτηκε η Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.- ΑΜΦΙΑΛΟΣ Ο.Ε.

Επίσης κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί και αναδείχθηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι των έργων:

► «Αποκατάσταση και διασφάλιση ασφαλούς κίνησης πεζών από το επαρχιακό δίκτυο προς Καστρίτσα», προϋπολογισμού 150.000 €. Οριστικός Ανάδοχος: ΝΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ.
► «Άμεση ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής ποσβάσεων και έργων υποδομής στην γέφυρα Λοφίσκου», προϋπολογισμού 62.000 €. Οριστικός Ανάδοχος: ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
► «Άμεση αποκατάσταση τοίχων και κατασκευή τεχνικών κατά μήκος του οδικού δικτύου Πετροβουνίου», προϋπολογισμού 49.600 €. Οριστικός Ανάδοχος: Γ.Θ. Χριστογιάννης.
► «Άμεσες εργασίες ασφαλτόστρωσης στα όρια της Τ.Κ. Ανατολικής», προϋπολογισμού 81.500,00 €. Οριστικός Ανάδοχος: Κων. Β. Γκεσούλης.
Ανάδοχος για τη συντήρηση δομικών υλικών και διάκοσμου του Ιμαρέτ

Η Ο.Ε. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΆΔΗΣ Γ. αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος για το υποτμήμα του έργου της Αποκατάστασης του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ της Άρτας, που αφορά τη συντήρηση των δομικών υλικών και του διάκοσμου, το οποίο έχει προϋπολογισμό 320.000 ευρώ. Η Ο.Ε. σε επόμενη συνεδρίασή της θα προχωρήσει στη λήψη της τελικής απόφασης.