Αποφάσεις Περιφερειάρχη για τον εξοπλισμό των ΣΜΑ

φωτο αρχείου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη,  που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, καθορίσθηκε ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού των Σταθμών Μεταφόρτωσης ως εξής:

Α. Για τους ΣΜΑ Ιωαννίνων και Άρτας μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2020

Β. Για τους ΣΜΑ Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας και Πωγωνίου έως την 15η Φεβρουαρίου 2020.

Γ. Για τον ΣΜΑ Γ. Καραϊσκάκη έως την 31η Μαρτίου 2020.