Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου , η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε. για τα έργα:

 •  «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, από 5.000 σε 22.620 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, αποτελούμενη από δυο επιμέρους πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 12.760 ορνίθια κρεατοπαραγωγής η πρώτη και 9.860 ορνίθια κρεατοπαραγωγής η δεύτερη, στην Τ.Κ. Βαπτιστής, Δ.Ε. Τζουμέρκων, Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
 • «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, από 17.800 σε 23.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Στρούγκα» της Τ.Κ. Καστρίτσας, Δ.Ε. Παμβώτιδας, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.
 • «Οριοθέτηση ρεμάτων Πλαταριάς», Δ. Ε. Συβότων, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου .
 • Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας στην θαλάσσια περιοχή 2 «Όρμος Μάζωμα», Αμβρακικού κόλπου, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».
 • «Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, από τη θέση «Σκοπούλα» Αγίου Θωμά στη θέση «Ακρωτήρι Λασκάρα» Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».
 • «Λατομείο αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής (τμήμα Ι) στη θέση «ΠΙΘΑΡΙ ή ΠΑΛΙΑΡΕΖΑ», Τ.Κ. Δριμίτσας, Δ.Ε. Παραποτάμου, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου»
 • «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων, Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, Δήμου Μετσόβου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»
 • «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,99 MW, (με πρόσθετους όρους)  επί του υδρορέματος «Γκούρα», της Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
 • «Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Άρτας, στη θέση Επισκοπικό, Δ.Ε. Μπιζανίου, Δήμος Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»
 • «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης , στη θέση Λαψίστα, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμος Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»
 • «Αποκατάσταση και βελτίωση τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα στο υποτμήμα Πηγάδια -Γέφυρα Πλάκας, Δ.Ε. Κατσανοχωρίων, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»
 • «Ερευνητική γεώτρηση «Ήπειρος 1΄΄» του Β΄ σταδίου του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (με πρόσθετους όρους) στην περιοχή Ιωαννίνων, Δ. Ε. Μολοσσών, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».  

Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 63.000 κοτόπουλων πάχυνσης, στη θέση «Ντέτσικα», της Τ.Κ. Νέας Κερασούντας ,Δ.Ε. Φιλιππιάδας, του Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου»