Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου στη σημερινή της συνεδρίαση ανέβαλε τη συζήτηση επί του περιεχομέμου των Μ.Π.Ε. για τα έργα «Μικρό υδροηλεκτρικό, ισχύος 1,78 KW επί του ποταμού Τύρια της Δ.Ε. Σελλών του Δήμου Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» και «Σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- θερμότητας, με καύση βιοαερίου, που έχει παραχθεί από μονάδα αναερόβιας χώνευσης, εγκατεστημένης ισχύος 999kWel, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

 

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Γοργόλης,   ανέφερε πως η εκ μέρους του εισήγηση για την αναβολή της συζήτησης γίνεται μετά από αιτήματα ΟΤΑ και άλλων φορέων προκειμένου να γνωμοδοτήσουν και αυτοί  επί των φακέλων των έργων.

 

        Αρνητική γνωμοδότηση για  Φωτοβολταϊκό σταθμό στη Ζωοδόχο

Η  Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 26,42 MW , στη θέση «Ζωοδόχος» της Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

 

Θετικές γνωμοδοτήσεις για αγροτικές μονάδες κ.α.

 

Η  Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε. για τα έργα:

 

  • «Λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 24.000 πτηνών κρεατοπαραγωγής με υδρογεώτρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στην θέση «Σάδια» στο 141 αγροτεμάχιο διανομής «Ανέζα-Γενιτσάρη» της Τ.Κ. Ανέζας, του Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)
  • «Ε.Π.Ο. εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στην Τ.Κ. Βαγενητίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμος Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)
  • «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 (120 Ι.Ζ.) πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Τέντα» (κληροτεμάχιο 146 αναδασμού Ζίτσας), του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)
  • « Αμμοληψίες στο Δήμο Κόνιτσας, Δ.Ε. Κόνιτσας και Μαστοροχωρίων, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)
  • «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: τμήματα :α) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) έως Νότιο Άκρο Παράκαμψης Άρτας ( Κομπότι) και β) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) έως Ιωάννινα (Ελεούσα), ως προς τα πρόσθετα/ συμπληρωματικά υδραυλικά/αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις στα τμήματα S2 (ρέματα Ξηρόρεμα, Μποτάκος, Μπούτσης, Ζούτος ) και S3 (Καταβόθρες Στρατοπέδου, Δημαρχείου, Επισκοπικού , Αμπελιάς), Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας ,Δήμος Δωδώνης , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου)» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση – με παρατηρήσεις)