Αποφάσεις της επιτροπής της Περιφέρειας

Οριστικός ανάδοχος για την αποχέτευση Μικρού Παπίγκου

Η Περιφερειακή Επιτροπή κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τα «Έργα προσαγωγής – επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μικρού Παπίγκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 837.702,00 € χωρίς ΦΠΑ. Οριστικός ανάδοχος είναι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.-ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε..»
Επίσης ανέδειξε οριστικό ανάδοχο (Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.) για το έργο «Κατασκευή οδού Μονολίθι – Πλατανούσα – Δαφνωτή (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 800.000 €.

Οριστικός ανάδοχος για το υποέργο του Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας

Η Περιφερειακή Επιτροπή κατακύρωσε το διαγωνισμό για το υποέργο « «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο κατασκευής κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», προϋπολογισμού 266.476,00 €. Οριστικός ανάδοχος είναι η «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης σε Κλειδωνιά και Δίστρατο Κόνιτσας

Οι ανάδοχοι δύο έργων ύδρευσης σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κόνιτσας αναδείχτηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα έργα υλοποιούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με το Δήμο Κόνιτσας.
Τα δύο έργα είναι τα εξής:

– «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Κλειδωνιάς Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 670.967,74 χωρίς Φ.Π.Α.. «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
– «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 879.032,26 χωρίς Φ.Π.Α. «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».

Αντιπλημμυρικά έργα σε Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα

Από την Περιφερειακή Επιτροπή εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για την υλοποίηση και των εξής
αντιπλημμυρικών έργων:

– «Κατασκευή πλακοσκεπούς σύνδεσης Κάτω Νεοχωρόπουλο – οδού Νιάρχου» προϋπολογισμού 290.000 €.
– «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000.
Τεχνικός σύμβουλος για Ιμαρέτ Άρτας, αποκατάσταση Ι.Ν. Ροβέλιστα- Αγ. Νικολάου Συρράκου

Η Π.Ε. έλαβε επίσης αποφάσεις και για τα παρακάτω έργα Πολιτισμού:
– Ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης για τεχνικό σύμβουλο – βασικό μελετητή, στο πλαίσιο κατασκευής του υποέργου «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του» του έργου «SUB.1.40 Βελτίωση και Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας».
– Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσα αποκατάσταση προσβάσεων προς Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Συρράκου λόγω καταπτώσεων», προϋπολογισμού € 59.300.