Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, ανέδειξε ανάδοχο για το έργο καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας, (προϋπολογισμού 700.000 ευρώ)  την εταιρία ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ.

Επίσης ανέδειξε αναδόχους και για τα παρακάτω έργα:

 

  • «Αποκατάσταση στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας»  προϋπολογισμού 65.000 ευρώ. Ανάδοχος Γεώργιος Μπαζούκης.
  • «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρεβενίτι – Βοβούσα – Όρια νομού» Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Ανάδοχος “ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ”.
  • «Βελτίωση βατότητας οδού προς Μανωλιάσα» Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 60.500 ευρώ. Ανάδοχος Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.
  • «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μανασσή Ζαγορίου», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, Ανάδοχος Γεώργιος Νανάκης.
  • «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών στην 3η επαρχιακή οδό στο Τ.Δ. Χαροκοπίου» Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 23.600 ευρώ. Ανάδοχος Κων. Κούγκουλης.

 

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αΐβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 17.000 ευρώ